Dagens bibelord 29.04.2017

Åp 7,13-17

13En av de eldste tok da ordet og spurte meg: «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» 14«Herre», svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg:«Dette er de som kommer ut av den store trengsel,de har vasket sine kapperog gjort dem hvite i Lammets blod. 15Derfor står de for Guds troneog tjener ham dag og natt i hans tempel,og han som sitter på tronen,skal reise sin bolig over dem. 16 De skal ikke lenger sulte eller tørste, solen skal ikke falle på dem, og ingen brennende hete. 17For Lammet som står midt på tronen, skal være gjeter for dem og vise dem vei til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

3-i-1: Organist, pianist og sanger

Det er ikke alle menn som klarer å gjøre tre ting på èn gang. Men noen klarer å både dirigere, spille og synge. Pensjonisten hadde ikke tid til å nyte pensjonist-tilværelsen heller, så nå reiser han rundt i menighetene med sang og musikk. [ Les mer ]

Strykende korsang med stryker

Godt oppmøte i kirken: Frode Rauans prosjektkor fremførte tre vakre sanger. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

Ingen forestående hendelser registrert

Om Porsgrunn menighet

Hvem er vi?

Porsgrunn menighet er en luthersk frikirke på Borgeskogen i Porsgrunn. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. Dette er menighetens visjon. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Mannskveld: Sosiale medier - noe for oss kristne?

- Ryenberget menighet Tirsdag 9. mai kl. 19.30 kan du høre Espen Ottosen innlede over dette temaet. Det blir også mat, prat og refleksjon. [ Les mer ]

Utvidelse av kirkerommet

- Moe menighet Etter flere år med planlegging ser det ut til at de fleste utbyggingsbrikkene er i ferd med å falle på plass. Byggekomiteen sikter seg inn på byggestart medio juni 2017. Utvidelsen innebærer utvidet kirkerom/gymsal, nytt allrom mellom de to hovedbyggene og et stort oppholdsrom under allrommet. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Likeverd, men ulik tjeneste

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Kirkeforum i DELK inviterte til åpent temamøte onsdag 26. april i gymsalen på Granly. Emnet var: ”Nei som prest, ja som hva?” – om kvinner og tjeneste i DELK-menighetene. [ Les mer ]

GF og St. Hansstevnet i juni: Programmet er klart

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Generalforsamlingen og DELKs årlige sommerstevne finner sted på Gjennestad i Stokke, og arrangementet varer fra fredag 23. til søndag 25. juni. Programkomiteen har satt sammen et flott og spennende program både for barn, ungdom og voksne. [ Les mer ]